Reishi kömelegi näme?

Lingji,Ganoderma lingji,Şeýle hem belli ýaly reishi,bolup durýar a polipore kömelek degişlidir to the jyns Ganoderma.Bu gyzyl reňkli,böwrek şekilli gapak we daş-töweregi goýuldy baldak berýär Bu a tapawutly janköýer ýaly daşky görnüşi.Haçan täze,the lingji bolup durýar ýumşak,dykylyk ýaly,we tekiz.Bu ýetmezçilik edýär gills üstünde Bu aşagy,we ýerine çykarýar Bu sporalar üsti bilen gowy gözenekler.Bagly üstünde the ýaşy,the gözenekler üstünde Bu aşagy bolup biler bol ak ýa-da goňur.

Reishi kömelekiniň peýdalary näme?

 

Arza

Tebigy Reishi kömelek ekstrakty adaty Hytaý lukmançylygynda azyndan 2000 ýyl bäri ulanylýar. Hytaýyň “ling zhi” ady “ruhy kuwwatyň ösümlikleri” hökmünde terjime edilýär we ölmezlik eliksi hökmünde ýokary baha berildi.

Tebigy Reishi kömelek ekstrakty, adaty hytaý lukmançylygynyň görkezijileri umumy ýadawlygy we gowşaklygy, demgysma, ukusyzlygy we üsgülewük bejergisini öz içine alýar, konstitusiýany güýçlendirýär, simptomwaletudinariýany gowulaşdyrýar we aladany, ukusyzlygy, fiziki güýjüň süýşmegini bejermek üçin agyr keselden gutulýar. we ýürek-damar kesellerini, süýji keselini, dowamly gepatit, garry kesel we beýleki hroniki keselleri ýatda saklaýjy bejergilergarramaga garşy, ýüzi we derisi owadan we orta ýaşly we ýaşuly iýmitlendiriji.

 


Iş wagty: 20-2021-nji ýanwar