Produktion

Vår fabrik byggdes för att möta GMP-standard och är beväpnad med en komplett uppsättning av avancerad produktionsutrustning och testutrustning. Vår produktionslinje innefattar råvaror kvarn, extraktionstank, vakuumkoncentrator, kolonnkromatografi, biologiskt membran rening utrustning, tre - kolumn centifuge, vakuumtorkning utrustning, spraytorkning utrustning och annan avancerad utrustning. All torkning, blandning, förpackning och andra processer utförs i klass 100 tusen rent område, strikt efter GMP och ISO-standarder.

För varje produkter, har vi utvecklat en komplett och detaljerad produktionsförfarande efter SOP standard. Alla våra arbetare har välutbildad och måste passera strikta prov innan de tillåts verka på produktionslinjen. Hela proceduren styrs och övervakas av ett team av erfarna produktionschefer. Varje steg dokumenteras och spåras i vår verksamhet rekord.

Dessutom har vi en strikt på plats QA övervakningsprotokoll som innebär provtagning, testning och registrering efter varje viktigt steg i produktionslinjen.

Vår fabrik och produkter har passerat många stränga kontroller som utförs av värdefulla kunder från hela världen. Den defekta takten våra örtextrakt är mindre än 1%.

PRODUKTION