Liên hệ chúng tôi

Ningbo J & S Botanics Inc.

Ningbo Hải Thự JS Công ty TNHH TM.

Địa chỉ: số 529 Yuanbaoshan Road, Quận Bắc Lôn, Ningbo, Trung Quốc 315.806

Tel: 0086 574 27855888, 0086 574 26865651

Fax: 86-574-8789 7189

Email: sales@jsbotanics.com

Trang web: https://www.jsbotanics.com