Khái niệm chất lượng của chúng tôi là Chất lượng là Cuộc sống của Một Doanh nghiệp.Kể từ khi nhà máy được thành lập, chúng tôi đã thực hiện nghiêm ngặt GMP (Thực hành sản xuất tốt) như một Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi.Vào năm 2009, các sản phẩm ong của chúng tôi đã được EcoCert chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ EOS và NOP.Sau đó, các chứng chỉ chất lượng khác đã đạt được trên cơ sở đánh giá và kiểm soát nghiêm ngặt do các cơ quan có liên quan thực hiện, chẳng hạn như ISO 9001: 2008, Kosher, QS, CIQ, v.v.

Chúng tôi có một đội QC / QA mạnh mẽ để giám sát chất lượng sản phẩm của chúng tôi.Nhóm này được trang bị các thiết bị kiểm tra tiên tiến bao gồm HPLC Agilent 1200, HPLC Waters 2487, Shimadzu UV 2550, Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử TAS-990, v.v.Để kiểm soát chất lượng hơn nữa, chúng tôi cũng sử dụng nhiều phòng thí nghiệm phát hiện của bên thứ ba, chẳng hạn như NSF, eurofins, PONY, v.v.

QA&QC